25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
13 από 13100%
5.451
3.03055,59%
1575,18%
983,23%
2.77591,58%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ]
1.481
53,37%
ΠΕΡΙΣΣΗΣ [ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ]
1.294
46,63%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ]
978
32,74%
ΠΕΡΙΣΣΗΣ [ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ]
889
29,76%
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]
730
24,44%
ΛΕΜΟΝΗΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]
390
13,06%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης