25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
4 από 4100%
1.828
1.26669,26%
221,74%
171,34%
1.22796,92%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
691
56,32%
ΒΛΑΪΚΟΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ]
536
43,68%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
613
48,31%
ΒΛΑΪΚΟΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ]
410
32,31%
ΔΡΟΣΑΚΗΣ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ]
246
19,39%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης