Τρέχουσες Εκλογές
Έκδοση: α.μεγάλη οθόνη
β.φορητή συσκευή
Την Κυριακή των εκλογών, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι Άμεση [On Line]
(κατά μέσο όρο 3-5' [λεπτά], μετά την καταχώρηση στο ΥΠΕΣ)