Πρόσφατες Εκλογές
Έκδοση: Κανονική
Mobile
Την Κυριακή των εκλογών, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι Άμεση [On Line]
(κατά μέσο όρο 1' [λεπτό], μετά την καταχώρηση)