Τρέχουσες Εκλογές
Έκδοση: α.μεγάλη οθόνη
β.φορητή συσκευή
Την Κυριακή των εκλογών, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι Άμεση [On Line]
(άμεσα μετά την αποστολή των δεδομένων από το ΥΠΕΣ)