Τρέχουσες Εκλογές
Έκδοση: α.Αναλυτικά αποτελέσματα
β.Συνοπτικά
Την Κυριακή των εκλογών, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι Άμεση [On Line]
(άμεσα μετά την αποστολή των δεδομένων από το ΥΠΕΣ)