18/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
526
39875,67%
123,02%
00%
38696,98%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
239
61,92%
ΚΑΛΑΓΙΑΣ [ΔΩΤΙΩΝ ΠΕΔΙΟΝ]
124
32,12%
ΚΑΣΙΔΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ]
14
3,63%
ΡΟΥΚΑΣ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
9
2,33%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης