18/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
13 από 13100%
5.452
3.09256,71%
862,78%
190,61%
2.98796,60%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ]
978
32,74%
ΠΕΡΙΣΣΗΣ [ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ]
889
29,76%
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]
730
24,44%
ΛΕΜΟΝΗΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]
390
13,06%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης