18/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
71 από 71100%
26.474
17.45765,94%
4052,32%
1130,65%
16.93997,03%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΜΑΡΑΒΑΣ [ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ]
8.899
52,54%
ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ [ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ]
7.270
42,92%
ΖΑΧΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ]
770
4,55%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης