18/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2014
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
Πρόσφατες Καταχωρήσεις (5)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
26 από 26100%
8.157
3.27840,19%
511,56%
50,15%
3.22298,29%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΤΣΙΒΟΛΑΣ [ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑ]
1.942
60,27%
ΧΑΣΙΩΤΗΣ [ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ]
1.280
39,73%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης