25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
34 από 34100%
14.958
9.40162,85%
4244,51%
3003,19%
8.67792,30%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
4.611
53,14%
ΚΑΛΑΓΙΑΣ [ΔΩΤΙΩΝ ΠΕΔΙΟΝ]
4.066
46,86%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
4.826
49,24%
ΚΑΛΑΓΙΑΣ [ΔΩΤΙΩΝ ΠΕΔΙΟΝ]
3.473
35,44%
ΚΑΣΙΔΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ]
1.142
11,65%
ΡΟΥΚΑΣ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
360
3,67%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης