25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
44 από 44100%
18.330
11.93865,13%
5064,24%
3663,07%
11.06692,70%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΟΛΛΑΤΟΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ]
5.853
52,89%
ΜΑΝΩΛΗΣ [ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ]
5.213
47,11%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΟΛΛΑΤΟΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ]
5.888
48,56%
ΜΑΝΩΛΗΣ [ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ]
4.928
40,65%
ΜΠΙΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΜΠΩΝ]
1.308
10,79%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης