25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
47 από 47100%
22.756
15.01866,00%
7324,87%
4462,97%
13.84092,16%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΣΑΡΧΩΣΗΣ [ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ]
7.829
56,57%
ΜΑΛΑΚΟΣ [ΜΕΤΩΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ]
6.011
43,43%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΜΑΛΑΚΟΣ [ΜΕΤΩΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ]
3.568
22,54%
ΣΑΡΧΩΣΗΣ [ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ]
3.348
21,15%
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ [ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]
3.222
20,36%
ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ]
3.064
19,36%
ΨΥΡΡΑ [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ]
2.625
16,59%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης