25/5/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Β 2014
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
49 από 49100%
20.858
13.76966,01%
4743,44%
3882,82%
12.90793,74%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ [ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑ]
6.590
51,06%
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ [ΝΙΚΗ-ΕΛΠΙΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν.Ε.Α.)]
6.317
48,94%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ [ΦΑΡΣΑΛΩΝΟΡΑΜΑ]
5.597
38,24%
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ [ΝΙΚΗ-ΕΛΠΙΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν.Ε.Α.)]
4.407
30,11%
ΙΦΟΥ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ]
3.940
26,92%
ΜΟΛΟΧΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ]
691
4,72%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014.
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης