26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
227 από 227100%
114.616
72.82563,54%
22963,15%
8641,19%
69.66595,66%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
29.630
42,53%
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ [ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
27.770
39,86%
ΚΡΙΚΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ]
4.337
6,23%
ΓΟΥΛΑΣ [ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ - ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ]
3.150
4,52%
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ [ΟΡΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ]
2.810
4,03%
ΒΑΪΟΥΛΗΣ [ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΝ]
1.968
2,82%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών