26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
226 από 226100%
112.524
68.55860,93%
27033,94%
7451,09%
65.11094,97%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΜΠΕΟΣ [ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ]
37.457
57,53%
ΚΑΠΟΥΛΑ [ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ]
9.879
15,17%
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ [ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ]
8.187
12,57%
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ [ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
5.662
8,70%
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ]
3.925
6,03%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών