26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
48 από 48100%
19.372
12.92166,70%
4033,12%
1260,98%
12.39295,91%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
4.727
38,15%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]
4.489
36,22%
ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ [ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]
2.454
19,80%
ΤΣΟΓΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ]
722
5,83%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών