26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
407
19748,40%
63,05%
00%
19196,95%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΠΕΡΙΣΣΗΣ [Tο νησί μας πρώτα-δημιουργία ξανά]
97
50,79%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΣΚΟΠΕΛΟΣ ό λ ο ι μ α ζ ί]
77
40,31%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]
17
8,90%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών