26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
420
27465,24%
20,73%
10,36%
27198,91%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
109
40,22%
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ]
96
35,42%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ]
66
24,35%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών