26/5/2019
Δημοτικές Εκλογές 2019Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
452
32171,02%
20,62%
20,62%
31798,75%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ]
134
42,27%
ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
106
33,44%
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ]
77
24,29%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών