2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
36 από 36100%
14.454
8.84261,17%
921,04%
790,89%
8.67198,07%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
4.488
51,76%
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ [ΑΓΙΑ 2019 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ]
4.183
48,24%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ]
4.297
45,45%
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ [ΑΓΙΑ 2019 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ]
3.666
38,78%
ΚΑΛΑΓΙΑΣ [ΔΩΤΙΟ ΠΕΔΙΟ]
668
7,07%
ΚΑΣΙΔΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ]
595
6,29%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ [ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ]
228
2,41%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών