2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
47 από 47100%
22.889
11.72451,22%
3012,57%
3362,87%
11.08794,57%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΟΚΟΥΡΑΣ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ]
6.337
57,16%
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ [ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]
4.750
42,84%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΟΚΟΥΡΑΣ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ]
3.544
23,61%
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ [ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]
3.249
21,65%
ΑΜΑΡΙ-ΣΑΜΕΡ [Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ]
3.165
21,09%
ΣΑΡΧΩΣΗΣ [ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΑ]
2.588
17,24%
ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ]
2.464
16,42%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών