2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
487
19139,22%
136,81%
00%
17893,19%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΓΑΤΣΑΣ [ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
108
60,67%
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ [ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]
70
39,33%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ [ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]
9.745
41,99%
ΓΑΤΣΑΣ [ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
8.144
35,09%
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ [ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ]
3.656
15,75%
ΑΒΡΑΝΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ]
1.665
7,17%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών