2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
510
23846,67%
41,68%
52,10%
22996,22%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
133
58,08%
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ [ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
96
41,92%
Συνολικά Αποτελέσματα Δήμου Α' Κυριακής
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
29.613
42,54%
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ [ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
27.734
39,84%
ΚΡΙΚΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ]
4.349
6,25%
ΓΟΥΛΑΣ [ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ - ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ]
3.162
4,54%
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ [ΟΡΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ]
2.814
4,04%
ΒΑΪΟΥΛΗΣ [ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΝ]
1.948
2,80%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών