2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
117 από 117100%
51.510
22.01642,74%
5022,28%
7573,44%
20.75794,28%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΤΣΙΑΚΟΣ [Καρδίτσα ο τόπος μας]
14.193
68,38%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ [Ανεξάρτητη Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας]
6.564
31,62%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών