2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
22 από 22100%
8.186
4.29052,41%
360,84%
431,00%
4.21198,16%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΝΑΝΟΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]
2.356
55,95%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ [Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
1.855
44,05%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών