2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
54 από 54100%
21.447
8.74940,79%
1141,30%
1021,17%
8.53397,53%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΣΤΑΘΗΣ [ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ]
4.617
54,11%
ΝΤΟΥΡΒΑ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ]
3.916
45,89%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών