2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
46 από 46100%
18.260
10.84859,41%
1201,11%
790,73%
10.64998,17%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ]
5.514
51,78%
ΚΑΡΑΛΗΣ [ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ]
5.135
48,22%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών