2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
57 από 57100%
23.652
12.95154,76%
1491,15%
1411,09%
12.66197,76%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΣΚΑΡΛΟΣ [ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]
6.436
50,83%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ [ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ]
6.225
49,17%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών