2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
73
2027,40%
00%
00%
20100%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΤΣΙΑΝΤΗΣ [Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
12
60%
ΝΑΝΟΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]
8
40%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών