2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
413
12029,06%
00%
21,67%
11898,33%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΝΑΝΟΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]
64
54,24%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ [Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
54
45,76%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών