2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
377
21557,03%
10,47%
20,93%
21298,60%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΤΣΙΑΝΤΗΣ [Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
130
61,32%
ΝΑΝΟΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]
82
38,68%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών