2/6/2019
Δημοτικές 2019Β
Αποτελέσματα ΠΕ Καρδίτσας
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
255
10139,61%
00%
10,99%
10099,01%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΝΑΝΟΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ]
59
59%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ [Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ]
41
41%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών