8/10/2023
Δημοτικές 2023 Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
239 από 31077,10%
116.225
64.91855,86%
12871,98%
6440,99%
62.98797,03%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΜΑΜΑΚΟΣ [Η ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ]
32.209
51,14%
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
23.387
37,13%
ΚΡΙΚΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ]
5.617
8,92%
ΒΑΪΟΥΛΗΣ [ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΝ]
1.774
2,82%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών