8/10/2023
Δημοτικές 2023 Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
440
31371,14%
30,96%
00%
31099,04%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΡΙΖΟΥΛΗΣ [ΑΓΙΑ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ]
168
54,19%
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ [ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
137
44,19%
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ]
5
1,61%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών