8/10/2023
Δημοτικές 2023 Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
507
27554,24%
51,82%
31,09%
26797,09%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΜΑΜΑΚΟΣ [Η ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ]
135
50,56%
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
97
36,33%
ΚΡΙΚΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ]
33
12,36%
ΒΑΪΟΥΛΗΣ [ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΝ]
2
0,75%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών