8/10/2023
Δημοτικές 2023 Α
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
416
31675,96%
41,27%
00%
31298,73%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ [ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]
244
78,21%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ [ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ]
51
16,35%
ΙΦΟΥ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ]
16
5,13%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ]
1
0,32%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών