7/7/2019
Εθνικές 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 8/7/2019 3:05:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.582/1.582 100%
Εγγεγραμμένοι 710.952
Ψηφίσαντες  433.096 60,92%
Άκυρα / Λευκά 8.272 1,91%
Έγκυρα  424.824 98,09%

41,21%
28,63%
30,99%
35,53%
ΝΔ
 175.070
41,21%
ΣΥΡΙΖΑ
 131.642
30,99%
ΚΙΝΑΛ
 36.268
8,54%
ΚΚΕ
 24.842
5,85%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 15.685
3,69%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 11.884
2,80%
ΜέΡΑ25
 11.547
2,72%
Λοιπά
 17.886
4,21%
ΤΡΙΚΑΛΑ [357/357 ΕΤ]
ΝΔ
44,38%
ΣΥΡΙΖΑ
29,56%
ΚΙΝΑΛ
9,72%
ΚΚΕ
6,02%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,82%

ΛΑΡΙΣΑ [540/540 ΕΤ]
ΝΔ
39,30%
ΣΥΡΙΖΑ
31,26%
ΚΙΝΑΛ
8,80%
ΚΚΕ
6,23%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,34%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [319/319 ΕΤ]
ΝΔ
44,91%
ΣΥΡΙΖΑ
30,45%
ΚΙΝΑΛ
9,42%
ΚΚΕ
5,60%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,47%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [366/366 ΕΤ]
ΝΔ
38,82%
ΣΥΡΙΖΑ
32,11%
ΚΙΝΑΛ
6,57%
ΚΚΕ
5,33%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,32%

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι τα εμφανιζόμενα εκλογικά αποτελέσματα είναι ανεπίσημα.
Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τα Πρωτοδικεία.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_