7/7/2019
Εθνικές εκλογές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 30/7/2019 3:05:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.582/1.582 100%
Εγγεγραμμένοι 711.579
Ψηφίσαντες  433.312 60,89%
Άκυρα / Λευκά 8.287 1,91%
Έγκυρα  425.025 98,09%

41,20%
28,63%
30,99%
35,53%
ΝΔ
 175.108
41,20%
ΣΥΡΙΖΑ
 131.726
30,99%
ΚΙΝΑΛ
 36.264
8,53%
ΚΚΕ
 24.918
5,86%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 15.758
3,71%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 11.864
2,79%
ΜέΡΑ25
 11.616
2,73%
Λοιπά
 17.771
4,18%
ΤΡΙΚΑΛΑ [357/357 ΕΤ]
ΝΔ
44,40%
ΣΥΡΙΖΑ
29,54%
ΚΙΝΑΛ
9,71%
ΚΚΕ
6,07%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,85%

ΛΑΡΙΣΑ [540/540 ΕΤ]
ΝΔ
39,30%
ΣΥΡΙΖΑ
31,25%
ΚΙΝΑΛ
8,79%
ΚΚΕ
6,25%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,34%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [319/319 ΕΤ]
ΝΔ
44,91%
ΣΥΡΙΖΑ
30,45%
ΚΙΝΑΛ
9,42%
ΚΚΕ
5,60%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,49%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [366/366 ΕΤ]
ΝΔ
38,76%
ΣΥΡΙΖΑ
32,16%
ΚΙΝΑΛ
6,58%
ΚΚΕ
5,33%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,34%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_