7/7/2019
Εθνικές εκλογές
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 30/7/2019 3:05:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 319/319 100%
Εγγεγραμμένοι 130.586
Ψηφίσαντες  78.548 60,15%
Άκυρα / Λευκά 1.354 1,72%
Έγκυρα  77.194 98,28%

44,91%
30,85%
30,45%
35,74%
ΝΔ
 34.668
44,91%
ΣΥΡΙΖΑ
 23.502
30,45%
ΚΙΝΑΛ
 7.270
9,42%
ΚΚΕ
 4.322
5,60%
Λοιπά
 7.432
9,63%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
115
2723,48%
00%
00%
27100%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
13
2.ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου
4
3.ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλέξανδρου
3
4.ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου
2
5.ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αποστόλου
0
6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου
0
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_