7/7/2019
Εθνικές εκλογές
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 30/7/2019 3:05:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 319/319 100%
Εγγεγραμμένοι 130.586
Ψηφίσαντες  78.548 60,15%
Άκυρα / Λευκά 1.354 1,72%
Έγκυρα  77.194 98,28%

44,91%
30,85%
30,45%
35,74%
ΝΔ
 34.668
44,91%
ΣΥΡΙΖΑ
 23.502
30,45%
ΚΙΝΑΛ
 7.270
9,42%
ΚΚΕ
 4.322
5,60%
Λοιπά
 7.432
9,63%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
25 από 25100%
6.993
2.63037,61%
130,49%
150,57%
2.60298,94%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
1.048
2.ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλέξανδρου
497
3.ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου
252
4.ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου
221
5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου
111
6.ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αποστόλου
86
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_