21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:34:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.502/1.537 97,72%
Εγγεγραμμένοι 694.714
Ψηφίσαντες  438.180 63,07%
Άκυρα / Λευκά 10.739 2,45%
Έγκυρα  427.441 97,55%

43,11%
41,20%
19,64%
30,99%
ΝΔ
 184.252
43,11%
ΣΥΡΙΖΑ
 83.966
19,64%
ΠΑΣΟΚ
 48.581
11,37%
ΚΚΕ
 33.316
7,79%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 15.246
3,57%
ΝΙΚΗ
 12.954
3,03%
Λοιπά
 49.118
11,49%
ΤΡΙΚΑΛΑ [333/341 ΕΤ]
ΝΔ
45,06%
ΣΥΡΙΖΑ
19,99%
ΠΑΣΟΚ
12,26%
ΚΚΕ
7,55%
ΝΙΚΗ
3,34%

ΛΑΡΙΣΑ [527/536 ΕΤ]
ΝΔ
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
19,76%
ΠΑΣΟΚ
11,94%
ΚΚΕ
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,03%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [287/299 ΕΤ]
ΝΔ
46,41%
ΣΥΡΙΖΑ
19,68%
ΠΑΣΟΚ
13,84%
ΚΚΕ
7,21%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,72%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [355/361 ΕΤ]
ΝΔ
43,62%
ΣΥΡΙΖΑ
19,17%
ΠΑΣΟΚ
8,11%
ΚΚΕ
7,18%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,15%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που μεταδίδει το ΥΠΕΣ, μετά την έκδοσή τους από τον Άρειο Πάγο.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_