21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 23/5/2023 9:06:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.537/1.537 100%
Εγγεγραμμένοι 704.433
Ψηφίσαντες  445.150 63,19%
Άκυρα / Λευκά 10.843 2,44%
Έγκυρα  434.307 97,56%

43,09%
41,20%
19,73%
30,99%
ΝΔ
 187.147
43,09%
ΣΥΡΙΖΑ
 85.686
19,73%
ΠΑΣΟΚ
 49.203
11,33%
ΚΚΕ
 33.981
7,82%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 15.424
3,55%
ΝΙΚΗ
 13.117
3,02%
Λοιπά
 49.741
11,45%
ΤΡΙΚΑΛΑ [341/341 ΕΤ]
ΝΔ
45,01%
ΣΥΡΙΖΑ
20,09%
ΠΑΣΟΚ
12,18%
ΚΚΕ
7,60%
ΝΙΚΗ
3,35%

ΛΑΡΙΣΑ [536/536 ΕΤ]
ΝΔ
40,23%
ΣΥΡΙΖΑ
19,83%
ΠΑΣΟΚ
11,91%
ΚΚΕ
8,60%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,02%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [299/299 ΕΤ]
ΝΔ
46,38%
ΣΥΡΙΖΑ
19,81%
ΠΑΣΟΚ
13,70%
ΚΚΕ
7,27%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,71%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [361/361 ΕΤ]
ΝΔ
43,59%
ΣΥΡΙΖΑ
19,24%
ΠΑΣΟΚ
8,10%
ΚΚΕ
7,22%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,13%

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι τα εμφανιζόμενα εκλογικά αποτελέσματα είναι ανεπίσημα.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωνθούν από τα Πρωτοδικεία.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_