21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 13/6/2023 2:29:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.506/1.537 97,98%
Εγγεγραμμένοι 687.075
Ψηφίσαντες  438.466 63,82%
Άκυρα / Λευκά 10.749 2,45%
Έγκυρα  427.717 97,55%

43,11%
41,20%
19,64%
30,99%
ΝΔ
 184.396
43,11%
ΣΥΡΙΖΑ
 84.015
19,64%
ΠΑΣΟΚ
 48.613
11,37%
ΚΚΕ
 33.325
7,79%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 15.256
3,57%
ΝΙΚΗ
 12.958
3,03%
Λοιπά
 49.154
11,49%
ΤΡΙΚΑΛΑ [334/341 ΕΤ]
ΝΔ
45,07%
ΣΥΡΙΖΑ
19,99%
ΠΑΣΟΚ
12,26%
ΚΚΕ
7,55%
ΝΙΚΗ
3,34%

ΛΑΡΙΣΑ [528/536 ΕΤ]
ΝΔ
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
19,76%
ΠΑΣΟΚ
11,94%
ΚΚΕ
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,03%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [289/299 ΕΤ]
ΝΔ
46,44%
ΣΥΡΙΖΑ
19,67%
ΠΑΣΟΚ
13,83%
ΚΚΕ
7,20%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
2,72%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [355/361 ΕΤ]
ΝΔ
43,62%
ΣΥΡΙΖΑ
19,17%
ΠΑΣΟΚ
8,11%
ΚΚΕ
7,18%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,15%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που μεταδίδει το ΥΠΕΣ, μετά την έκδοσή τους από τον Άρειο Πάγο.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_