21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Λάρισας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:34:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 527/536 98,32%
Εγγεγραμμένοι 251.188
Ψηφίσαντες  167.210 66,57%
Άκυρα / Λευκά 4.208 2,52%
Έγκυρα  163.002 97,48%

40,27%
39,30%
19,76%
31,25%
ΝΔ
 65.649
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
 32.206
19,76%
ΠΑΣΟΚ
 19.459
11,94%
ΚΚΕ
 13.998
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 6.573
4,03%
ΝΙΚΗ
 5.392
3,31%
Λοιπά
 19.717
12,10%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
527
34365,09%
123,50%
10,29%
33096,21%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
1.ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνος
2
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
2.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Στεφάνου
2
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
3.ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αλεξάνδρου
2
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
4.ΝΑΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Μενελάου
1
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
5.ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
1
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
6.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
1
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
7.ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ιωάννη
0
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
8.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χριστοφόρου
0
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_