21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Λάρισας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:34:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 527/536 98,32%
Εγγεγραμμένοι 251.188
Ψηφίσαντες  167.210 66,57%
Άκυρα / Λευκά 4.208 2,52%
Έγκυρα  163.002 97,48%

40,27%
39,30%
19,76%
31,25%
ΝΔ
 65.649
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
 32.206
19,76%
ΠΑΣΟΚ
 19.459
11,94%
ΚΚΕ
 13.998
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 6.573
4,03%
ΝΙΚΗ
 5.392
3,31%
Λοιπά
 19.717
12,10%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
501 από 53693,47%
238.273
158.45666,50%
32872,07%
7030,44%
154.46697,48%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
1.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
387
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
2.ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνος
277
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
3.ΝΑΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Μενελάου
269
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
4.ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αλεξάνδρου
257
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
5.ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ιωάννη
249
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
6.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Στεφάνου
174
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
7.ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
148
ΣΥΜ - ΑΝΑΤΡ
8.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χριστοφόρου
148
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_