21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Λάρισας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 22/5/2023 3:34:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 527/536 98,32%
Εγγεγραμμένοι 251.188
Ψηφίσαντες  167.210 66,57%
Άκυρα / Λευκά 4.208 2,52%
Έγκυρα  163.002 97,48%

40,27%
39,30%
19,76%
31,25%
ΝΔ
 65.649
40,27%
ΣΥΡΙΖΑ
 32.206
19,76%
ΠΑΣΟΚ
 19.459
11,94%
ΚΚΕ
 13.998
8,59%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 6.573
4,03%
ΝΙΚΗ
 5.392
3,31%
Λοιπά
 19.717
12,10%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
501 από 53693,47%
238.273
158.45666,50%
32872,07%
7030,44%
154.46697,48%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
139
2.ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 8. Πέτρου
93
3.4. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φωτίου
87
4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αναστάσιου
85
5.ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΖΑΜΠΕΤΑ του Θεμιστοκλή
76
6.ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
71
7.ΛΕΚΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
60
8.ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 7. Πέτρου
34
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_