21/5/2023
Εθνικές 2023
ΠΕ Τρικάλων: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 13/6/2023 2:29:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 334/341 97,95%
Εγγεγραμμένοι 141.869
Ψηφίσαντες  85.626 60,36%
Άκυρα / Λευκά 1.903 2,22%
Έγκυρα  83.723 97,78%

45,07%
44,40%
19,99%
29,54%
ΝΔ
 37.730
45,07%
ΣΥΡΙΖΑ
 16.739
19,99%
ΠΑΣΟΚ
 10.262
12,26%
ΚΚΕ
 6.323
7,55%
ΝΙΚΗ
 2.797
3,34%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 2.226
2,66%
Λοιπά
 7.646
9,13%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
2 από 922,22%
134
10276,12%
00%
00%
102100%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΓΙΑΝΝΕΤΟΒΑ ΛΕΝΚΑ του Αιμήλ
0
2.ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
0
3.ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου
0
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019-2023
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών_