25/5/2014
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Τρικάλων
Ενημέρωση: 4/6/2014 12:46:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 357/357 100%
Εγγεγραμμένοι 150.407
Ψηφίσαντες  86.747 57,67%
Άκυρα / Λευκά 3.781 4,36%
Έγκυρα  82.966 95,64%

ΝΔ
 23.703
28,57%
ΣΥΡΙΖΑ
 20.327
24,50%
ΕΛΙΑ
 8.943
10,78%
ΚΚΕ
 6.296
7,59%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 6.226
7,50%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 4.902
5,91%
Λοιπά
 12.569
15,15%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
524
33563,93%
92,69%
20,60%
32496,72%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης