26/5/2019
Ευρωεκλογές 2019.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 3/9/2019 9:06:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.628/1.628 100%
Εγγεγραμμένοι 707.394
Ψηφίσαντες  444.203 62,79%
Άκυρα / Λευκά 19.187 4,32%
Έγκυρα  425.016 95,68%

ΝΔ
 149.007
35,06%
ΣΥΡΙΖΑ
 102.968
24,23%
ΚΙΝΑΛ
 32.693
7,69%
ΚΚΕ
 27.004
6,35%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 19.867
4,67%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
 18.206
4,28%
ΜέΡΑ25
 11.191
2,63%
Λοιπά
 64.080
15,08%
ΤΡΙΚΑΛΑ [368/368 ΕΤ]
ΝΔ
36,81%
ΣΥΡΙΖΑ
25,33%
ΚΙΝΑΛ
8,93%
ΚΚΕ
6,45%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
3,52%

ΛΑΡΙΣΑ [559/559 ΕΤ]
ΝΔ
34,19%
ΣΥΡΙΖΑ
23,38%
ΚΙΝΑΛ
7,56%
ΚΚΕ
7,07%
ΕΛ.ΛΥΣΗ
4,64%

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ [322/322 ΕΤ]
ΝΔ
37,58%
ΣΥΡΙΖΑ
25,11%
ΚΙΝΑΛ
8,96%
ΚΚΕ
5,98%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4,07%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [379/379 ΕΤ]
ΝΔ
33,14%
ΣΥΡΙΖΑ
23,99%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6,18%
ΚΙΝΑΛ
5,98%
ΚΚΕ
5,45%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών