18/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Καρδίτσας
Ενημέρωση: 21/5/2014 8:38:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 316/316 100%
Εγγεγραμμένοι 135.834
Ψηφίσαντες  86.594 63,75%
Άκυρα / Λευκά 5.627 6,50%
Έγκυρα  80.967 93,50%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 37.153
45,89%
ΔΙΩΤΗ
 11.702
14,45%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 11.544
14,26%
ΜΠΟΥΤΑΣ
 9.496
11,73%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 5.838
7,21%
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
 2.191
2,71%
ΝΤΟΥΡΟΣ
 1.619
2,00%
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ
 1.424
1,76%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
563
43376,91%
122,77%
122,77%
40994,46%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1
ΜΑΤΙΑΤΟΥ-ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
0
ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
0
ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
0
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
0
ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
0
ΜΠΟΛΤΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
0
ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
0
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
0
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης