18/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Καρδίτσας
Ενημέρωση: 21/5/2014 8:38:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 316/316 100%
Εγγεγραμμένοι 135.834
Ψηφίσαντες  86.594 63,75%
Άκυρα / Λευκά 5.627 6,50%
Έγκυρα  80.967 93,50%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 37.153
45,89%
ΔΙΩΤΗ
 11.702
14,45%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 11.544
14,26%
ΜΠΟΥΤΑΣ
 9.496
11,73%
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 5.838
7,21%
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
 2.191
2,71%
ΝΤΟΥΡΟΣ
 1.619
2,00%
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ
 1.424
1,76%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
316 από 316100%
135.834
86.59463,75%
31543,64%
24732,86%
80.96793,50%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
186
ΓΚΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
176
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
154
ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
149
ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
145
ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
143
ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
130
ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
124
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης