25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Λάρισας
Ενημέρωση: 28/5/2014 9:59:00 πμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 543/543 100%
Εγγεγραμμένοι 251.339
Ψηφίσαντες  163.861 65,20%
Άκυρα / Λευκά 19.036 11,62%
Έγκυρα  144.825 88,38%

50,11%
39,69%
49,89%
22,94%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 72.575
50,11%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 72.250
49,89%
Συγκριτικά ΠΕ Λάρισας - Δήμος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (σε 217 ΕΤ τρέχουσας Εκλογής, με 217 ΕΤ προηγούμενης)
51,25%
21,41%
48,75%
39,27%
 
Τρέχουσα Εκλογή
Προηγούμενη Εκλογή
 
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Ψήφοι
Ποσοστό
Διαφορά
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
31.993
51,25%
14.839
21,41%
29,84%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
30.430
48,75%
27.214
39,27%
9,48%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης