26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 31/5/2019 12:55:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.625/1.625 100%
Εγγεγραμμένοι 708.204
Ψηφίσαντες  443.185 62,58%
Άκυρα / Λευκά 24.523 5,53%
Έγκυρα  418.662 94,47%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 233.430
55,76%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 105.266
25,14%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 29.301
7,00%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 22.695
5,42%
ΜΠΙΛΛΗ
 10.562
2,52%
Λοιπά
 17.408
4,16%
ΤΡΙΚΑΛΑ [367/367 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
58,76%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
24,08%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
7,15%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
4,29%
ΑΚΡΙΒΟΣ
1,88%

ΛΑΡΙΣΑ [558/558 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
54,39%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
27,28%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
7,44%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
5,29%
ΜΠΙΛΛΗ
2,56%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [322/322 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
58,35%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
5,35%
ΑΚΡΙΒΟΣ
1,86%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [350/350 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
53,33%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
24,15%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
6,78%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
5,98%
ΜΠΙΛΛΗ
3,79%

Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ [28/28 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
55,60%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
18,05%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
13,35%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
4,23%
ΜΠΙΛΛΗ
4,12%

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι τα εμφανιζόμενα εκλογικά αποτελέσματα είναι ανεπίσημα.
Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τα Πρωτοδικεία.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών