26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Μαγνησίας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 3:20:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 350/350 100%
Εγγεγραμμένοι 164.328
Ψηφίσαντες  101.344 61,67%
Άκυρα / Λευκά 6.427 6,34%
Έγκυρα  94.917 93,66%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 50.628
53,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 22.937
24,17%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 6.426
6,77%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 5.665
5,97%
ΜΠΙΛΛΗ
 3.599
3,79%
Λοιπά
 5.662
5,97%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
512
33765,82%
195,64%
82,37%
31091,99%
 
Υποψήφιος
Ψήφοι
1.ΞΥΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3
2.ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3
3.ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ ΈΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
4.ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
5.ΜΑΡΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1
6.ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
7.ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
8.ΚΡΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
0
9.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΆΓΓΕΛΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
0
10.ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
0
11.ΡΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
0
12.ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ
0
13.ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
0
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών